PD ZÁHORIE JABLONICA

Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE v Jablonici vzniklo 1. januára 1991. Spoločne s Roľníckym družstvom Cerová, obhospodarujeme 2340 hektárov pôdy. Venujeme sa pestovaniu obilnín, olejnín, cukrovej repy, krmovín a trvalo trávnych porastov. V živočíšnej výrobe sa zaoberáme chovom hovädzieho dobytka. V rámci svojej činnosti poskytujeme vybrané služby v poľnohospodárstve.

Oznamy

Zatiaľ sa tu nenachádzajú žiadne oznamy.

Kontakty